VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Intuitive Spatial Tactile Feedback for Better Awareness about Robot Trajectory during Human-Robot Collaboration
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors
Autoři:

Grushko Stefan

Vysocký Aleš

Heczko Dominik

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s21175748
Scopus EID: 2-s2.0-85113433571
WOS a.n.: 000694474900001
OBD ID: 286109921   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.567 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliografická citace:

Grushko, S., Vysocký, A., Heczko, D., Bobovský, Z. Intuitive Spatial Tactile Feedback for Better Awareness about Robot Trajectory during Human-Robot Collaboration. Sensors. 2021, 21(17), 5748.