VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Improving Human Awareness During Collaboration With Robot: Review
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Grushko Stefan

Vysocký Aleš

Suder Jiří

Glogar L

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2021_12_2021181
Scopus EID: 2-s2.0-85123397433
WOS a.n.:  
OBD ID: 286113077   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

Bibliografická citace:

Grushko, S., Vysocký, A., Suder, J., Glogar, L., Bobovský, Z. Improving Human Awareness During Collaboration With Robot: Review. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5475-5480. ISSN 1803-3126.