VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Research and Development of a Knowledge-Based Design System for Designing Selected Elements of Mechatronic Devices
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Mihola Milan

Zeman Zdeněk

Fojtík David

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2021_12_2021105
Scopus EID: 2-s2.0-85123394382
WOS a.n.: 000730815600001
OBD ID: 286110505   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Research and Development of a Knowledge-Based Design System for Designing Selected Elements of Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5381-5390. ISSN 1803-3126.