VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Automation of the Design of the Cross-Section of the Manipulator Arms Profile
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Mihola Milan

Zeman Zdeněk

Fojtík David

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2021_10_2021092
Scopus EID: 2-s2.0-85118944435
WOS a.n.: 000708285400024
OBD ID: 286110390   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Automation of the Design of the Cross-Section of the Manipulator Arms Profile. MM Science Journal. 2021, issue October, pp. 4863-4871. ISSN 1803-3126.