VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Research and Development of a Software Tool for Parametric Modeling of Robotized Workplaces
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Boleslavský Adam

Mihola Milan

Wierbica Rostislav

Bém Jan

Spurný Tomáš

Rok vydání: 2022
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2022_06_2022061
Scopus EID: 2-s2.0-85132374712
WOS a.n.: 000802016500001
OBD ID: 286112085   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2022]  Využití digitalizace robotických systémů při jejich návrhu (SP2022/67)

Bibliografická citace:

Boleslavský, A., Mihola, M., Wierbica, R., Bém, J., Spurný, T. Research and Development of a Software Tool for Parametric Modeling of Robotized Workplaces. MM Science Journal. 2022, issue June, pp. 5675-5683. ISSN 1803-3126.