VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeny celkem 2 závěrečné práce odpovídající výběru:

2022/2023

Otto Pomp

bakalářská práce

Otto Pomp

Konstrukční návrh polohovadla pro skenování objektů

vedoucí: Ing. Dominik Heczko, Ph.D.

2019/2020