VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 5 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2022/2023

Radomír Nový

bakalářská práce

Radomír Nový

Simulace mobilního robotu v bludišti

vedoucí: Ing. Petr Oščádal

Jindřich Třaskoš

bakalářská práce

Jindřich Třaskoš

Simulace mobilního robotu sledujícího trajektorii s překážkami

vedoucí: Ing. Petr Oščádal

2021/2022

Tomáš Drastik

bakalářská práce

Tomáš Drastik

Automatizované pracoviště pro demonstrační účely

vedoucí: Ing. Petr Oščádal

Daniel Hartmann

bakalářská práce

Daniel Hartmann

Inovace mobilního servisního robotu BigFoot

vedoucí: Ing. Petr Oščádal