VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004
Autoři:

Mostýn Vladimír

Kárník Ladislav

Novák Petr

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Kárník, L., Novák, P., Skařupa, J. Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 77-81. ISBN 80-7204-341-2.