VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Control of omnidirectional mobile robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of 5th International Carpathian control conference ICCC 2004, Zakopane 25. - 28. 5. 2004, Poland
Autoři:

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Králíček L.

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Mostýn, V., Králíček, L. Control of omnidirectional mobile robot. In Proceedings of 5th International Carpathian control conference ICCC 2004, Zakopane 25. - 28. 5. 2004, Poland. Krakow : FMER AGH-UCT Krakow, 2004. pp. 757-762. ISBN 83-89772-00-0.