VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The service robotics mechanism with manipulation body
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004
Autoři:

Kárník Ladislav

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Mostýn, V., Novák, P. The service robotics mechanism with manipulation body. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 268-271. ISBN 80-7204-341-2.