VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Distributed control system for autonomous mobile robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004
Autoři:

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Kárník Ladislav

Tvarůžka A.

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Mostýn, V., Kárník, L., Tvarůžka, A. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 332-337. ISBN 80-8073-134-9.