VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Významné jubileum Katedry robototechniky
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Informátor
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V., Novák, P. Významné jubileum Katedry robototechniky. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 2, s. 4-5. ISSN 1213-8916.