VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Laser navigation systém of the mobile robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov
Autoři:

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Novák, P. Laser navigation systém of the mobile robot. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 255-260. ISBN 80-7099-826-1.