VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Control Of Driving Subsystem Mobile Robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001
Autoři:

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Mostýn, V. Control Of Driving Subsystem Mobile Robot. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 83-86. ISBN 80-7099-749-4.