VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Universal control system for mobile robots
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Babjak Ján

Kot Tomáš

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Universal control system for mobile robots. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 37-42. ISSN 1335-2392.