VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Control module for small mobile robots
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Babjak Ján

Kot Tomáš

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Control module for small mobile robots. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. LIV, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-0471.