VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Chassis of a mobile robot for environment reconnaissance
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Krys Václav

Kot Tomáš

Babjak Ján

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V. Chassis of a mobile robot for environment reconnaissance. Acta Mechanica Slovaca. 2008. ISSN 1335-2393.