VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Determination of the accuracy of measuring using acamera
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO řada strojní
Autoři:

Špaček Petr

Novák Petr

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Špaček, P., Novák, P. Determination of the accuracy of measuring using acamera. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO řada strojní. 2008, roč. LIV, č. 01, s. 241-244. ISSN 1210-0471.