VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Determine accuracy of measuring using camera
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Špaček Petr

Novák Petr

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Špaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring using camera. Acta Mechanica Slovaca. 2A/2008, roč. 12, č. 1, s. 633-636. ISSN 1335-2392.