VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Determine accuracy of measuring by camera
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ERIN 2008
Autoři:

Špaček Petr

Novák Petr

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Špaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring by camera. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. ISBN 978-80-227-2849-2.