VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: C Image Analyzing for Adaptive Front Lightings System
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Babjak Ján

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. C Image Analyzing for Adaptive Front Lightings System. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 197-202. ISSN 1210–0471.