VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Application of a 3D Representation of 2D Laser Scanner Data in Operator Controlled Mobile Robots
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of a 3D Representation of 2D Laser Scanner Data in Operator Controlled Mobile Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 145-152. ISSN 1210–0471.