VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Integration of Sensor Information Into Camera Image Presented to Mobile Robot Operator
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Integration of Sensor Information Into Camera Image Presented to Mobile Robot Operator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160. ISSN 1210–0471.