VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Application of Virtual Reality For Verification of Driving Properties of Mobile Robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009
Autoři:

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Kot Tomáš

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Novák, P., Kot, T. Application of Virtual Reality For Verification of Driving Properties of Mobile Robots. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 308-311. ISBN 978-80-553-0288-1.