VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Simulation Model of Manipulating Arms of the Service Robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009
Autoři:

Mostýn Vladimír

Kot Tomáš

Mihola Milan

Krys Václav

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Kot, T., Mihola, M., Krys, V. Simulation Model of Manipulating Arms of the Service Robot. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 312-318. ISBN 978-80-553-0288-1.