VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Controlling a manipulator of a service robot by following the operator's hand movement in space
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Kot Tomáš

Babjak Ján

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V., Novák, P. Controlling a manipulator of a service robot by following the operator's hand movement in space. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 121-125. ISSN 1210–0471.