VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Manipulation subsystem of HERCULES mobile robot
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Krys Václav

Mihola Milan

Novák Petr

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Mihola, M., Novák, P. Manipulation subsystem of HERCULES mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 221-229. ISSN 1210–0471.