VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Verification of a displacement of the mobile robot hercules manipulation subsystem
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies
Autoři:

Novák Petr

Krys Václav

Mihola Milan

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Krys, V., Mihola, M. Verification of a displacement of the mobile robot hercules manipulation subsystem. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 933-940. ISBN 978-80-7231-787-5.