VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Solution of the extinguishing and rescue robot control system
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies
Autoři:

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Kot Tomáš

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Novák, P., Kot, T. Solution of the extinguishing and rescue robot control system. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 949-954. ISBN 978-80-7231-787-5.