VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Connecting System for Quick Replacement of Mechatronic SCHUNK Power Cube Modules for Mobile Robotic Systems
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Bobovský Zdenko

Krys Václav

Babjak Ján

Kot Tomáš

Rok vydání: 2015
Databáze:  DOI 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.772.318
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Krys, V., Babjak, J., Kot, T. Connecting System for Quick Replacement of Mechatronic SCHUNK Power Cube Modules for Mobile Robotic Systems. Applied Mechanics and Materials. Vol. 772, pp. 318-323, Jul. 2015.