VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobile Chassis on a Modular Principle
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials Vol. 816
Autoři:

Konečný Zdeněk

Široký Petr

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2015
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.