VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Petr Široký - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezeny celkem 3 publikace odpovídající výběru:

2018

Články v domácích časopisech

Pastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Kárník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus 

2015

Články v zahraničních časopisech

Konečný, Z., Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.