VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Testing the Accuracy of the Trajectory Ride for Omnidirectional Mobile Robot Odin
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials Vol 772
Autoři:

Gala Matěj

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2015
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Gala, M., Krys, V., Kot, T. Testing the Accuracy of the Trajectory Ride for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol 772. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 500-505. ISBN-13 : 978-3-03835-502-1.