VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Matěj Gala - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezeny celkem 4 publikace odpovídající výběru:

2016

Články v domácích časopisech

Gala, M., Krys, V., Kot, T. The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin. MM Science Journal (Scopus). 2016. June 2016, Number 2, pp. 896-899. ISSN 1803-1269.  DOI   Scopus 

2015

Články v zahraničních časopisech

Gala, M., Krys, V., Kot, T. Testing the Accuracy of the Trajectory Ride for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol 772. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 500-505. ISBN-13 : 978-3-03835-502-1.

Krys, V., Gala, M., Kot, T., Mostýn, V. Upgrade of the Drives Control for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 282-287.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Gala, M., Krys, V., Kot, T. The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.