VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Mobile Chassis on a Modular Principle
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ERIN 2015
Autoři:

Široký Petr

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2015
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.