VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Telerescuer - reconnaissance mobile robot for underground coal mines
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 2017 Coal Operators' Conference
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Olivka P.

Moczulski W.

Timofiejczuk A.

Rok vydání: 2017
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Bobovský, Z., Olivka, P., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Telerescuer - reconnaissance mobile robot for underground coal mines. In Proceedings of the 2017 Coal Operators' Conference. Wollongong : The University of Wollongong Printery, 2017. pp. 331-339. ISBN 978-1-74128-261-0.