VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Verification of Electronic Device Technology for Measurement and Evaluation of Thermal Exposure of Fire Fighters and Members of Rescue Teams
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Medycyna Pracy
Autoři:

Bernatíková Š.

Tomášková H.

Bužga M.

Jirák Z.

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Krys Václav

Jánošík L.

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.13075/mp.5893.00591
Scopus EID: 2-s2.0-85038073497
WOS a.n.: 000417858300001
Impact Factor:  IF = 0.61 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q4 (172/181) 
Najít na JCR: Medycyna Pracy

Bibliografická citace:

Bernatíková, Š., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Krys, V., Jánošík, L. Verification of Electronic Device Technology for Measurement and Evaluation of Thermal Exposure of Fire Fighters and Members of Rescue Teams. Medycyna Pracy. 2018, vol. 69, nr. 1, pp. 1-11. ISSN 0465-5893.