VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Pastor Robert

Vysocký Aleš

Široký Petr

Konečný Zdeněk

Karník Ladislav

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.17973/MMSJ.2018_12_2018102
Scopus EID: 2-s2.0-85058662522
WOS a.n.: 000532567100006

Bibliografická citace:

Pastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Karník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.