VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Design and Control Tripod Robot Structure
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Špaček Petr

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Špaček, P. Design and Control Tripod Robot Structure. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160, ISSN 1210–0471.