VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Interaction with Collaborative Robot Using 2D and TOF Camera
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Lecture Notes in Computer Science
Autoři:

Vysocký Aleš

Pastor Robert

Novák Petr

Rok vydání: 2019
Databáze:  DOI   Scopus 
DOI: 10.1007/978-3-030-14984-0_35
Scopus EID: 2-s2.0-85064044137
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Pastor, R., Novák, P. Interaction with Collaborative Robot Using 2D and TOF Camera. In Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham : Springer, 2019. 35. pp. 477-489. 978-3-030-14983-3.