VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Dimensional optimization of the robotic arm to reduce energy consumption
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Mostýn Vladimír

Huczala Daniel

Moczulski W.

Timofiejczuk A.

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Scopus 
DOI: 10.17973/MMSJ.2020_03_2020001
Scopus EID: 2-s2.0-85080981670
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Huczala, D., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Dimensional optimization of the robotic arm to reduce energy consumption. MM Science Journal. 2020, vol. 2020, issue March, pp. 3745-3753. ISSN 1803-3126. e-ISSN 1805-5047.