VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Daniel Huczala - přehled publikací

FiltrováníDruh:Databáze:


Styl zobrazeníNalezeny celkem 3 publikace odpovídající výběru:

2020

Články v domácích časopisech

Mostýn, V., Huczala, D., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Dimensional optimization of the robotic arm to reduce energy consumption. MM Science Journal. 2020, vol. 2020, issue March, pp. 3745-3753. ISSN 1803-3126. e-ISSN 1805-5047.  DOI   Scopus 

Články v zahraničních časopisech

Vocetka, M., Suder, J., Huczala, D. The Use of the Two-Handed Collaborative Robot in Non-Collaborative Application. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60, issue 2, pp. 151-157. ISSN 1210-0270.  DOI   Scopus   WoS 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Huczala, D., Vysocký, A., Oščádal, P., Mlotek, J., Heczko, D., Zeman, Z., Široký, P. Modular Rover Design for Exploration and Analytical Tasks. In Lecture Notes in Computer Science. 2020. pp. 203-215. ISBN 9783030438890. ISSN 0302-2974.  DOI   Scopus