VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Sensors 2020
Autoři:

Vysocký Aleš

Grushko Stefan

Oščádal Petr

Kot Tomáš

Babjak Ján

Jánoš Rudolf

Sukop Marek

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.3390/s20154088
Scopus EID: 2-s2.0-85088316527
WOS a.n.: 000559515200001
Impact Factor:  IF = 3.275 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q1 (15/64) 
Najít na JCR: Sensors 2020

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Grushko, S., Oščádal, P., Kot, T., Babjak, J., Jánoš, R., Sukop, M., Bobovský, Z. Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor. Sensors 2020. 2020, 20, 4088.