VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The compact control sustem of the mobile robot surveyor
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Novák Petr

Tvarůžka A.

Krys Václav

Gajdoš V.

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Tvarůžka, A., Krys, V., Gajdoš, V. The compact control sustem of the mobile robot surveyor. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 345-348. ISSN 1335-2393.