VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: A virtual model of the hydraulic mechanism
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Krys Václav

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Mostýn, V. A virtual model of the hydraulic mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 275-280. ISSN 1335-2393.