VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 22 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1990/1991 - Magisterské studium

Radovan Čepec

diplomová práce

Radovan Čepec

Polohovací systém pro vrtání děr v plošných spojích

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Milan Černík

diplomová práce

Milan Černík

Konstrukční návrh posuvné jednotky manipulátoru s pneumatický pohonem a možností zastavování v libovolné poloze

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Renáta Hanusová

diplomová práce

Renáta Hanusová

Návrh RTP pro lemování a obstřih kuchyňských umývacích dřezů na lisu LU 630

vedoucí: Ing. Václav Džambík

Jiří Havlík

diplomová práce

Jiří Havlík

Řešení automatizované linky na třídění dýh podle jakosti

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Lumír Hružík

diplomová práce

Lumír Hružík

Návrh ATP lisů LE 400 linky pluhových ostří

vedoucí: Ing. Václav Džambík

Vojtěch Chromec

diplomová práce

Vojtěch Chromec

Implementace jazyka RAMAS pro řízení PRaM počítačem PC

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Renáta Jandeková

diplomová práce

Renáta Jandeková

Návrh RTP pro lemování a obstřih kuchyňských umývacích dřezů na lisu LU 630

vedoucí: Ing. Václav Džambík

Josef Ječmen

diplomová práce

Josef Ječmen

Výuková laboratorní jednotka pracující v systému IMS-2

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Rostislav Kašovský

diplomová práce

Rostislav Kašovský

Projekční studie ukládacího zařízení válcovací tratě 450 Vítkovic

vedoucí: Ing. Václav Džambík

Vít Kliber

diplomová práce

Vít Kliber

Dynamická analýza vybraných kinematických struktur PRaM

vedoucí: Doc. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Radomír Kolář

diplomová práce

Radomír Kolář

Návrh RTP pro montáž komponent převodovek s využitím robotu typu SCARA

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Zdeněk Maléř

diplomová práce

Zdeněk Maléř

Řešení automatizované montáže hodinového strojku UHSQ

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Karel Matouš

diplomová práce

Karel Matouš

Využití jazyka LISP k návrhu vybraných uzlů PRaM

vedoucí: Ing. Eduard Sojka

Václav Moskva

diplomová práce

Václav Moskva

Robotizované technologické pracoviště pro obrábění nátrubků v Nové huti Ostrava

vedoucí: Ing. Vladimír Mlateček

Michal Obrusník

diplomová práce

Michal Obrusník

Řešení automatizovaného pracoviště povrchové úpravy čerpadel META

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Martin Pecina

diplomová práce

Martin Pecina

Návrh RTP broušení sloupů SH stojek

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Martin Řezníček

diplomová práce

Martin Řezníček

Návrh ATP obrábění linky pluhových ostří

vedoucí: Ing. Václav Džambík

Lubor Souček

diplomová práce

Lubor Souček

Zpracování báze dat pro navrhování úchopných hlavic robotů s podporou počítače

vedoucí: Ing. Vladimír Mlateček

Jiří Stanovský

diplomová práce

Jiří Stanovský

Konstrukční návrh manipulátoru pro měření teploty a aktivity kyslíku a odběr vzorku z pánvové pece

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Miroslav Svarovský

diplomová práce

Miroslav Svarovský

Kinetostatické řešení robotu typu SCARA

vedoucí: Doc. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Osvald Sýkora

diplomová práce

Osvald Sýkora

Propojení ráfkové a montážní linky pro výrobu kol nákladních automobilů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

 Libor Šefránek

diplomová práce

Libor Šefránek

Konstrukční návrh úchopné hlavice s možností rovinné orientace manipulovaného předmětu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek