VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 12 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1991/1992 - Magisterské studium

Tomáš Chovanec

diplomová práce

Tomáš Chovanec

Návrh RTP pro výrobu matice a ložiska autozvedáku typového označení Z 781 – Brano s.p. Hradec nad Moravicí

vedoucí: Ing. Jana Mlatečková

Vladimír Kočur

diplomová práce

Vladimír Kočur

Navrhování mechanických hlavic s využitím počítače

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Koloničný

diplomová práce

Jiří Koloničný

Vytvoření software pro automatizaci projekční činnosti při navrhování RTK

vedoucí: Ing. Jana Mlatečková

Roman Müller

diplomová práce

Roman Müller

Interaktivní integrovaný systém pro sběr a analýzu analogových dat využívající A/D převodníku

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Petr Olivka

diplomová práce

Petr Olivka

Simulační knihovny pro modelování robotizovaných pracovišť

vedoucí: Doc. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Lukáš Otmar

diplomová práce

Lukáš Otmar

Návrh automat. pracoviště pro výrobu a montáž závěsu tratě závěsné dráhy ZD 24, která zabezpečuje manipulaci a dopravu v rámci dobývacích úseků OKR

vedoucí: Ing. Jana Mlatečková

Jiří Prorok

diplomová práce

Jiří Prorok

Grafická simulace pohybů robotu RTX na PC-AT

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Miroslav Raška

diplomová práce

Miroslav Raška

Konstrukční řešení polohovadla pro svařování RTP

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Luděk Štýbar

diplomová práce

Luděk Štýbar

Sestavení software pro optimalizaci volby průmyslových robotů a periferií při projektování robotizovaných pracovišť

vedoucí: Ing. Jana Mlatečková

Zdeněk Šumšal

diplomová práce

Zdeněk Šumšal

Návrh RTP ukládání disků kol osobních automobilů do palety za postupovým automatem TP 2500

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radim Valášek

diplomová práce

Radim Valášek

Návrh řešení RTP vstupní části svařovací linky kol osobních automobilů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radovan Vicenec

diplomová práce

Radovan Vicenec

Návrh RTP pro manipulaci s disky traktorových kol u lisu LU 1600

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek