VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 15 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1993/1994 - Magisterské studium

Aleš Bezecný

diplomová práce

Aleš Bezecný

Pracoviště pro plnění a odsun přepravek v Lupínkárně, a.s. Bramborárna Fryčovice

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Petr Boxan

diplomová práce

Petr Boxan

Konstrukční návrh manipulátoru paletového zásobníku montážní RTP

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Bohumil Černoch

diplomová práce

Bohumil Černoch

Navrhněte software pro ovládání krokového motoru v mezních oblastech jeho momentové charakteristiky

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Milan Číhala

diplomová práce

Milan Číhala

Počítačová podpora při praktickém navrhování a konstrukci modulů PRaM

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Radim Čubok

diplomová práce

Radim Čubok

Konstrukční návrh modulárního systému školního robotu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Ivo Fukala

diplomová práce

Ivo Fukala

Navrhněte a odzkoušejte systém vizuálního rozpoznávání rovinných obrazců využívající neuronové sítě

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Aleš Grabka

diplomová práce

Aleš Grabka

Řešení univerzálního programového modulu pro výpočet kloubových proměnných u otevřených kinematických struktur PRaM

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Hons

diplomová práce

Petr Hons

Návrh výroby důlních spojek – RTP tváření horního díla

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jiří Chovanec

diplomová práce

Jiří Chovanec

Návrh modelového řešení RTP třískového obrábění pro laboratorní výuku

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Libor Klimpar

diplomová práce

Libor Klimpar

Návrh RTP zarovnání konců a navrtávání středících důlků pro hřídelové součástí O 125 mm a délky 200 - 500 mm

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Michal Koch

diplomová práce

Michal Koch

Využití AutoCADu a TP k návrhu výrobních uzlů PRaM

vedoucí: Ing. Josef Ječmen

David Olšák

diplomová práce

David Olšák

Navrhněte RTP obrábění hřídelů O 125 mm a délky 200 - 500 mm

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Štěpánek

diplomová práce

Tomáš Štěpánek

Návrh RTP dělení materiálu O 125 mm, délky 200 - 500 mm

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Petr Tománek

diplomová práce

Petr Tománek

Zpracování programových modulů pro předzpracování obrazu z vizuálního systému robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Radim Wažík

diplomová práce

Radim Wažík

Příspěvek k využití počítačové podpory při návrhu robotů

vedoucí: Ing. Josef Ječmen