VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 68 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2010/2011

Miroslav Buček

bakalářská práce

Miroslav Buček

Konstrukce podavače krátkých trubek

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Kamil Janecký

bakalářská práce

Kamil Janecký

Konstrukce manipulátoru palet

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Martin Korabečný

bakalářská práce

Martin Korabečný

Manipulace s dvojkolím při kontrole kvality

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Michal Krystyn

bakalářská práce

Michal Krystyn

Návrh RTP s roboty Mitsubishi

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2009/2010

Dominik Volák

diplomová práce

Dominik Volák

Návrh tepelné ochrany mobilního robotu

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Bartek

bakalářská práce

Tomáš Bartek

Návrh RTP s roboty ABB

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

David Hanzlík

bakalářská práce

David Hanzlík

Návrh RTP s roboty ABB

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2008/2009

Jindřich Smetánka

diplomová práce

Jindřich Smetánka

Návrh RTP pro výrobu palet

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Michal Gloger

bakalářská práce

Michal Gloger

Konstrukce efektoru pro odběr vzorků kapalin

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jaroslav Chládek

bakalářská práce

Jaroslav Chládek

Konstrukce efektoru pro odběr vzorků plynu

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2007/2008

Tomáš Bistrý

diplomová práce

Tomáš Bistrý

Konstrukce upínací hlavice efektorů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2006/2007

Zdeněk Chura

bakalářská práce

Zdeněk Chura

Robotizované pracoviště montáže výrobků

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Roman Krajča

bakalářská práce

Roman Krajča

Návrh ukládání a manipulace s výbušninami

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Pejznoch

bakalářská práce

Tomáš Pejznoch

Návrh manipulace s kontejnery

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2005/2006

Miroslav Dostál

bakalářská práce

Miroslav Dostál

Robotizované pracoviště děrovacího stroje

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2004/2005

2003/2004

Jiří Kaděra

diplomová práce

Jiří Kaděra

Analýza činností pro zajišťování služeb obyvatelstvu při udržování veřejných prostranství

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Roman Fikáček

bakalářská práce

Roman Fikáček

Robotizované technologické pracoviště pro svařování ocelových radiátorů ústředního vytápění koupelen

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

2002/2003

Tomáš Chromec

diplomová práce

Tomáš Chromec

Analýza technologických podmínek a návrh robot. řešení bourání bloků vodorovných konstrukcí

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jiří Nevřela

diplomová práce

Jiří Nevřela

Navrhněte automatizovanou výrobu plastového krytu klávesnice

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Ester Nevřelová

diplomová práce

Ester Nevřelová

Navrhněte automatizované pracoviště montáže šoupátek do průměru 100 mm

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

1999/2000

Adam Piechowicz

diplomová práce

Adam Piechowicz

Návrh výrobní linky pro lepení izolačních přířezů prefizolu na šablony beternitu

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Martin Pindur

diplomová práce

Martin Pindur

Návrh automatizovaného pracoviště nátěru kotlových jader - ŽDB

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Igor Škola

diplomová práce

Igor Škola

Návrh řešení manipulace s trny ve válcovně trub záv. 15. v Nové Huti

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Miroslav Zedník

diplomová práce

Miroslav Zedník

Návrh výrobní linky pro výrobu jader litinových radiátorů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

1998/1999

Otta Janda

diplomová práce

Otta Janda

Montážní pracoviště v centru robototechniky

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jan Iraku

bakalářská práce

Jan Iraku

Svařovací pracoviště pro výrobu přírubových součástí kabelových bubnů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Lukáš Trubač

bakalářská práce

Lukáš Trubač

Montážní pracoviště pro montáž světlometů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

1997/1998

Jaroslav Cádrik

diplomová práce

Jaroslav Cádrik

Vypracujte projekt PVS v centru robototechniky

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Abdulhakim Forjani

bakalářská práce

Abdulhakim Forjani

Navrhněte RTP pro výrobu výlisku plošným tvářením

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Vladimír Priesol

bakalářská práce

Vladimír Priesol

Vypracujte projekt PVS pro obrábění plastických hmot s možností umístění v Centru robototechniky

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Rostislav Slavík

bakalářská práce

Rostislav Slavík

Vypracujte projekt PVS v Centru robototechniky

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

1996/1997

Dalimil Kryza

bakalářská práce

Dalimil Kryza

Navrhněte RTP výroby plastových nádrží pro ekotechniku

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

1995/1996

Josef Kocián

bakalářská práce

Josef Kocián

Návrh projekčního uspořádání RTP povrchové ochrany elektromotorů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Lubomír Mazánek

bakalářská práce

Lubomír Mazánek

Návrh projekčního uspořádání RTP povrchové ochrany plochých plechových výrobků

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

1994/1995

Petr Částečka

diplomová práce

Petr Částečka

Návrh a vytvoření informační databáze PRaM

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Glabazňa

diplomová práce

Tomáš Glabazňa

Návrh ATP pro obloukové svařování základového rámu

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Radim Pachol

diplomová práce

Radim Pachol

Návrh ATP výroby trubkových spojek pro silniční svodidla

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Libor Mrozovský

bakalářská práce

Libor Mrozovský

Návrh projekčního řešení RTP pro obrábění hřídelů

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

1993/1994

Petr Hons

diplomová práce

Petr Hons

Návrh výroby důlních spojek – RTP tváření horního díla

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Libor Klimpar

diplomová práce

Libor Klimpar

Návrh RTP zarovnání konců a navrtávání středících důlků pro hřídelové součástí O 125 mm a délky 200 - 500 mm

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

David Olšák

diplomová práce

David Olšák

Navrhněte RTP obrábění hřídelů O 125 mm a délky 200 - 500 mm

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Štěpánek

diplomová práce

Tomáš Štěpánek

Návrh RTP dělení materiálu O 125 mm, délky 200 - 500 mm

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

1992/1993

Daniel Beneš

diplomová práce

Daniel Beneš

Návrh automatizovaného pracoviště pro svařování dílů závěsné dráhy pro dopravu v dobývacích úsecích OKR

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Petr Holuša

diplomová práce

Petr Holuša

Návrh RTP pro opracování složitých součástí přírubového tvaru

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Pavel Nosek

diplomová práce

Pavel Nosek

Návrh obráběcího robotizovaného pracoviště pro výrobu součástí důlních stojek

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Karel Pišťáček

diplomová práce

Karel Pišťáček

Návrh pracoviště s robotem RTX pro odjehlování ozubených kol

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jiří Plaček

diplomová práce

Jiří Plaček

Návrh komplexního robotizovaného pracoviště pro svařování kolen potrubí

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.