VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 7 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2000/2001 - Magisterské studium

P. Brožek

diplomová práce

P. Brožek

Návrh a konstrukční řešení kloubového robotu (typ ruka, motory v základu, rozpojení kloubů)

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Z. Galia

diplomová práce

Z. Galia

Návrh řídicího systému laboratorního stojanového robotu s cylindrickou kinematickou strukturou

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

V. Koštál

diplomová práce

V. Koštál

Konstrukční návrh kloubového laboratorního robotu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

P. Lipka

diplomová práce

P. Lipka

Návrh řídicího systému kráčejícího školního robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

M. Sivek

diplomová práce

M. Sivek

Konstrukční návrh mobilního robotu na kolovém podvozku

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

R. Slavík

diplomová práce

R. Slavík

Návrh a konstrukční řešení robotu na čištění fasád

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

V. Stromský

diplomová práce

V. Stromský

Konstrukční návrh zápěstí se třemi stupni volnosti

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.